גינון

” למראה הטכניון ישנה חשיבות גדולה, התורמת רבות לאווירה הסטודנטיאלית המתאפשרת בשל המרחב הפתוח והמגונן. כמו כן, מראה זה משפיע על צביונו ואיכותו של הקמפוס ותורם רבות להעדפתם של סטודנטים חדשים את הטכניון על פני מוסדות אקדמאים אחרים, בבואם לבחור היכן ללמוד”‘ , בכך מאמין אגרונום הטכניון, חנוך בורגר אגרונומים בע”מ.

יער קיסליק. צילום: קרן-אור גרינברג

יער קיסליק. צילום: קרן-אור גרינברג

מיקומו הגיאוגרפי של הטכניון על הר הכרמל, משפיע על הצמחייה המרובה שמאפיינת את הקמפוס, אשר מוקף ביער מצידו  הדרומי, וכן מכיל חורשות רבות בתוכו. לצד בית הסטודנט קיים יער קיסליק,  ומדרומו נמצא גן לוקיי שנחנך ב-2009. בטכניון פועל גם גן אקולוגי מטופח, לצד גינות קהילתיות אשר פועלות במתחמים שונים בקמפוס, למשל במתחמי המעונות. מעונות ריפקין הם דוגמא לשילוב בין המגורים בלב חורש טבעי בין שדרות עצים, לצד גינות קהילתיות אשר באחריות הסטודנטים.

תפיסת שטחי הגינון והשטחים הפתוחים מתמקדת במספר תחומים:

א.      הטכניון כקמפוס אשר שטחו כולל כ- 1,200 דונם, בהם שטחי גינון ושטחי יער/חורש טבעי, אחראי לשימור וטיפוח חלקי היער הנותרים, שהינם בעלי ערך נופי רב.

ב.      אופיו האסתטי תכנוני של הקמפוס משתלב עד כמה שניתן באופי החורש הטבעי, לרבות: שימוש במיני הצומח הטבעי בכרמל ובצמחייה הדורשת אחזקה מועטה ותוספת מים פחותה.

ג.       רמתו האסתטית של הקמפוס והאווירה הטבעית/תכנונית הייחודית בו, הינם ערכים חיוניים הן לציבור הסטודנטים והן לציבור עובדי הטכניון, אשר יש לשמרם.

בשנתיים האחרונות הנהלת הטכניון רואה לנכון להשקיע משאבים לטובת שיפור תשתיות הגינון וההשקיה, בתוך כך שוקמה ושודרגה לאחרונה מערכת הבקרה והשליטה על ראשי מערכת ההשקיה וכן הותקנו מוני מים בכל ראשי המערכת, המאפשרים מניית מים מדויקת, שלא על בסיס הערכות (כפי שנעשה לפני התקנת המונים).

פסל

הצרכים של הטכניון אינם באים לידי ביטוי אך ורק באחזקה, אלא גם בשיפור ובהסתכלות לטווח הארוך ובשל כך התקציב צריך להתבסס על שלושה מרכיבים גם יחד: אחזקה, שיקום ושימור.

לאחרונה עלה נושא סמיכות הקמפוס לשטחי יער וחורש והצורך לטפל בהקטנת הרגישות לאירועי שריפה, המצריכה אף היא התייחסות והקצאת משאבים. בשלב זה הנושא קורם אור וגידים ונמצא לפני יציאה למכרז לצורך הקמת חייץ אש בגבולות הטכניון.

“אנו רואים חשיבות רבה בשיתוף פעולה מתמיד עם גורמים טכניוניים כגון: אגודת הסטודנטים, קשרי חוץ וכד’ לכל נושא סנכרון ותאום פעילויות, טקסים, אירועים וכו’, הן ברמה האופרטיבית והן ברמת התקציב והקצאת המשאבים הנדרשים לצורך קיום הפעילויות השונות”, מספר האגרונום חנוך בורגר.

נתונים אודות שטחי-הקמפוס

קמפוס הטכניון משתרע על שטח המונה כ- 1260 דונם, מתוכם כ- 776 דונם שטח ירוק, כמפורט בטבלה שלהלן:

שטחי הגינון נחלקים לתשעה אזורים גאוגרפיים כמפורט בטבלה שלהלן:

להלן טבלה המתארת את התפלגות השטחים באחוזים, עפ”י חלוקה לרמת אחזקה (אינטנסיבי/אקסטנסיבי) ושטחי מדרך:

                                                             


שיטת האחזקה

שטחי הגינון מתוחזקים בחוזה (לשנתיים + אופציה לשלוש שנים נוספות) ע”י שני קבלני גינון, העוסקים באחזקת הגינון, ניקיון שבילים ומדרכות.

שטח החורש הטבעי/יער, שטחי בור וכל העצים הבוגרים ברחבי הקמפוס מתוחזקים בחוזה נפרד מזה של קבלני הגינון (לשנתיים + אופציה לשלוש שנים נוספות), ע”י קבלן גיזום העוסק בעבודות יערנות ואחראי, בין היתר, על פינוי כל הגזם (תוצרת עבודתו וכן תוצרת עבודת קבלני הגינון) אל מחוץ לשטח הטכניון.