אודות האגף

 אגף בינוי ותחזוקה מופקד על פיתוח ותחזוקת התשתית הפיזית של הטכניון, הכוללת מבנים ומתקנים, שטחים פתוחים, ומערכות כגון מערכת תנועת הולכי רגל ורכב, רשת החשמל, מערכות מיזוג אוויר והסקה, רשת התשתיות הרטובות (מים, ניקוז וביוב), מערכות בטיחות שונות עוד.

בתחום הפיתוח, האגף יוזם ומעורב הן בתכנון עתידי הכולל תכניות אב ותכניות בניין עיר והן בתכנון וביצוע פרויקטים של בינוי ופיתוח הנגזרים מהתכניות ארוכות הטווח, באמצעות צוות היועצים המקצועיים ומנהלי הפרויקטים.

האגף אחראי לתחזוקה השוטפת של התשתיות הפיזיות, כולל שיפורים ושדרוג הנכס. לצורך כך מפעיל האגף מוקד לטיפול בתחזוקת שבר מחד, ומתבצעת תחזוקה יזומה מאידך, באמצעות צוותי התחזוקה המקצועיים.

חזון

פיתוח ותחזוקת התשתית הפיזית של הטכניון בתחומי מחקר והוראה הכוללת מבנים, מעבדות, מתקנים, שטחים פתוחים ותשתיות תוך מתן מענה אמין, מהיר ואיכותי לצרכי הקמפוס הגדלים ומשתנים עם הקדמה.

סרטון פרויקטי בינוי ומעבדות ברחבי הטכניון 2020