צוות האגף

ספר טלפונים טכניון

עותק של עדכון לאתר.xlsx
ראש אגף, מנהלי פרויקטים ורפרנטים
שם מלאנייחתפקיד
ליבוביץ אמנון 5721ראש אגף בינוי ותחזוקה
נאור דני 2214סגן ראש האגף וראש מחלקת תחזוקה
אדגה אברהם 2131ראש מחלקת מעבדות
ענבל ריצנר2223עוזרת לענייני מנהל
לדביץ יעקב 2283מנהל פרויקט
עראם רמי2238מנהל פרויקט
פרידמן אדי2616מנהל פרויקט
יונתן איון5188מנהל פרויקט
כץ אלון5038מנהל פרויקט
קיצ'ין מיכאל3444מנהל פרויקט
פרידמן אלכס3762מנהל פרויקט
אבוקרט אלי2553מנהל פרויקט
בדש דני 2338מנהל פרויקט
בליסיאנו דוד2417מנהל פרויקט
בן אבו טוני3210מנהל פרויקט
רביבו גיל2133מרכז מערכת GIS
פופיליס אריק 3368מזוג אויר
דימיטרי קירצינסקי2525מהנדס מזוג אויר
רומנו יצחק 2356מהנדס החשמל
בן תולילה מתן3606מפקח חשמל
אילי רוזין4557מהנדסת אינסטלציה וגזים
איתי סמוגורה3367מפקח אינסטלציה
יפתח שחם4848אחראי טלפוניה
קולודיי אולגה5720אדר' מנהלת מח' הנדסה
ווליק משה2833רכז נגישות וחשב
לימור עמרד2528מנהלת תמחיר
רונית מרבנט2277מזכירת מחלקת תמחיר
חנה כהן5722מזכירת מחלקת מכרזים
ורה צובארי2539אדריכלית
אורלי עברון2024מזכירות ומוקד תחזוקה
תחזוקה - ראשי צוותים + אחראים לבניינים
שם מלאנייחתפקיד
ארזי ניסים 2216ר"צ שרברבים מעונות ומכונאים
רביבו יצחק 2458ר"צ שרברבים - קמפוס
בנטל דורון2586/3700ר"צ חשמלאים
חשמלאי כונן2586/3700
טמקין אלכס2720ר"צ מזוג אויר
וקנין מיכאל 2755ר"צ בנאים
חלבי אמל2418ר"צ גננים
ניב שני2397אחראי בנין מל"ת
נחמני אשר2297אחראי בנין צרציל
לכט גרגורי2599אחראי בנין סנט
רומנו משה 4370אחראי בנין קנדה ואחראי שילוט