צוות האגף

ספר טלפונים טכניון

שםתפקידטלפון סלולריטלפון פנימי
(04-829)
דוא"ל
ארז אייזנרראש אגף בינוי ותחזוקה053-71738482223ErezE@Technion.ac.il
ברגמן שולי מזכירת האגף2223 Shuli@dp.technion.ac.il
בינוי ופיתוח
מנהלי פרויקט
אדגה אברהם052-34992482131Avraham@dp.technion.ac.il
דינרמן קובי054-28469552833
זועבי ראיד052-37835624557RaidZ@dp.technion.ac.il
לדביץ יעקב052-34896512283Yasha@dp.technion.ac.il
נאור דני052-48698592214Daniel@dp.technion.ac.il
עראם רמי052-42004792238Rami@dp.technion.ac.il
פולונסקי מיכאל052-27147862417Michael@dp.technion.ac.il
קוט נטלי052-34072272553NatalyK@dp.technion.ac.il
אריאלה יופהאדריכלית2792arielay@technion.ac.il
צוברי ורהאדריכלית2539vera@dp.technion.ac.il
גיל רביבו אחראי ממ"ג2133 GilR@Technion.ac.il
אלכס אלכסנדרובמהנדס מזוג אויר2525alexal@tx.technion.ac.il
פופיליס אריקמזוג אויר052-48698523368Popilis@dp.technion.ac.il
רומנו יצחקמהנדס החשמל052-45852222356romano@technion.ac.il
רועי קשתחשמל ומעליות3367roik@dp.technion.ac.il
אילי רוזיןמהנדסת אינסטלציה5038illyr@technion.ac.il
דגן מוטיממונה בטיחות אש052-48698613444MotiD@dp.technion.ac.il
וולמרק ראובןממונה בטיחות052-48698623606reuvenw@dp.technion.ac.il
תמחיר ומכרזים
עמרד לימורמנהלת תמחיר ומכרזים2528limora@dp.technion.ac.il
זמיר זהבהמרכזת ועדת מכרזים וחשבונות קבלנים2277/5722
מרבנט רוניתמזכירת תמחיר ומכרזים2277/5722RonitM@dp.technion.ac.il
כהן חנהמזכירת מנהלי פרויקטים4104HannaC@dp.technion.ac.il
מחלקת תחזוקה
אלעד זאבמנהל מחלקת תחזוקה052-26915042332zeevi@dp.technion.ac.il
עברון אורלי מזכירת מחלקת תחזוקה2024
דרינגר מרדכי מפקח בניה2338
לבנטר שרון מפקחת בניה052-7977907 2465
צוות מיזוג אוויר
טמקין אלכס ראש צוות052-36025642720alexte@dp.technion.ac.il
אילין ויאצ'יסלבslava@dp.technion.ac.il
ואנה אסף
צביון בנימין
צוות שרברבים
רביבו יצחק ראש צוות קמפוס052-4869856 2458 IssacRe@dp.technion.ac.il
עדי שגיא2458
אבו עובייד פייסל
יחיעם חנן
לוי נסים דב
ארזי ניסים ראש צוות מעונות052-48698542216nisim@dp.technion.ac.il
אלקובי עמרם
חסון חוסני
סרנקו אולג
ישראלי שלמה כימיה והנדסה כימית052-4869857 3713
צוות חשמל
בנטל דורון ראש צוות052-36419468210798DoronB@dp.technion.ac.il
בן-סימון מוטי3700
לוי רונן
סורוקר נחמי
פרידמן אהרון
קורזינוב ויטלי
רוזנפלד ירון
שוסטר אלכסנדר
חשמלאי כונן052-48698582586/3700
צוות בינוי
וקנין מיכאל ראש צוות052-48698602755MichaV@dp.technion.ac.il
יעקובוב גרגורי
גינון
חלבי אמל052-48698632418
צוות מכונאים
שוחט לאוניד ראש צוות2727LeonidSh@dp.technion.ac.il
אלקרייף מאיר
עזרא אופיר
אחראי בניינים
אלפון רחמיםבנין מל"ת2397ramia@dp.technion.ac.il
נחמני אשרבנין צרציל ונקיון הקמפוס32052172297asher@dp.technion.ac.il
בוזגלו גבריאל
עמר שמעוןבנין הסנט052-36294202599Shimon@dp.technion.ac.il
לכט גרגורי
עפר דהן בניין בית הסטודנט052-7283910 OferD@dp.technion.ac.il
רומנו משהבנין קנדה ואחראי שילוט052-45853334370Romano@dp.technion.ac.il
קסלר עמירם
ארכיון תכניות052-8774536geula@cl.technion.ac.il