התיעלות אנרגטית

אודות

חיסכון באנרגיה היווה מאז ומעולם דבר ברור מאליו, חשוב והכרחי ומעבר לחיסכון הכספי המשמעותי לכל ארגון, קיימת חשיבות רבה לחיסכון באנרגיה גם בהיבט של  הגנת הסביבה ומניעת זיהום. החיסכון הכרחי, אולם דורש יוזמה, יצירתיות, השקעה רבה והירתמות קולקטיבית בשיתוף עם הצוות המוביל בכל אחת מהיחידות המשתתפות.

1.  רקע

עלות צריכת האנרגיה של הטכניון כ- 37 מיליון ₪ בשנה עם צמיחה שנתית של כ- 5%, הנובעת מבנייה חדשה וגידול טבעי. בשנת 2007, בהחלטת מנכ”ל הטכניון, הוחל ביישום תוכנית התייעלות אנרגטית. לצורך כך מונה פורום להתייעלות אנרגטית, כיום בראשות פרופ’ ראובן כהן, הכולל את מר עדי בן ארי – מהנדס מיזוג האוויר של הטכניון,  מר ניסן בוהדנה – מלווה חיצוני של הפרויקט ואת הכותב, מר איציק רומנו – מהנדס החשמל של הטכניון.

מטרת הפורום להוביל לחיסכון של  25% בעלויות האנרגיה של הטכניון. בתחילה, נראה היה כי חיסכון שכזה גבוה עד כדי דמיוני,  אולם הצבת היעד הגבוה דרשה היערכות מיוחדת, בדיקות מעמיקות והיוותה תמריץ ליצור מערך מורכב להשגת החיסכון.

2.  אנשי קשר

שםתפקידטלפון פנימיטלפון סלולרידוא"ל
איציק רומנומהנדס חשמל ראשי, טכניון 2356052-4585222romano@technion.ac.il
עדי בן-ארימהנדס מיזוג אוויר של טכניון2616052-4606429Adi@dp.technion.ac.il
ניסן בוהדנהמהנדס חשמל חיצוני5558052-7703474 nissanbo@hotmail.com

3. מסלולי חיסכון

המודל התקציבי

תנאי הכרחי להשגת חיסכון משמעותי ובעיקר מתמשך, הינו הכנה ויישום של מודל תקציבי מתאים. בתחילה יושם מודל תקציבי אחד שעיקרו – היחידה מתוקצבת ב- 95% מעלות האנרגיה של השנה הקודמת להצטרפות. היחידה מתחייבת לחסוך 5% לפחות בצריכת האנרגיה. במידה ויחידה חוסכת בעלויות מעבר ל- 5%, היתרה מועברת אליה בסוף השנה התקציבית. במידה והיחידה לא הצליחה לחסוך היא תאלץ לשלם!

ליישום התוכנית ולהגעה לחיסכון משמעותי, נדרש ליווי צמוד של צוות הפורום לחיסכון, המנהל את הפעילות ומצרף יחידות נוספות בהתאם למגבלות משאבי הזמן.  על מנת להעמיק את החיסכון אישר מנכ”ל הטכניון להוסיף מודל תקציבי נוסף המתגמל יחידה החוסכת בכוחות עצמה, ומתחילת תש”ע, קיימים שני מודלים תקציביים – “מסלול קבוע” כפי שתואר ו-“תחילת הדרך” ולהלן עיקרם:

 •   “המסלול הקבוע”
  • נקודת הייחוס – 95% מצריכת החשמל בתשס”ט (*).
  • תמיכה טכנית – תינתן תמיכה טכנית וליווי ע”י הפורום.
  • תגמול – הפער בין הצריכה בפועל לנקודת הייחוס.
 • מסלול  “תחילת הדרך”
  • נקודת הייחוס – צריכת החשמל בתשס”ט (*).
  • תמיכה טכנית – לא תינתן תמיכה טכנית של הפורום.
  • תגמול – תגמול על החיסכון במידה וקיים.

(*)  בתום כל שנה תעודכן נקודת הייחוס השנתית עפ”י שינוי צריכת כלל הטכניון, בניכוי בנייה חדשה.

3.1  רשימת יחידות שבתוכנית החיסכון

 • הפקולטה להנדסת חשמל הייתה הראשונה לקחת חלק בפרויקט. אחריה נוספו היחידות הבאות:
 • הפקולטה לפיסיקה
 • הפקולטה למדעי המחשב
 • הפקולטה להנדסה אזרחית – בניין רבין
 • הפקולטה לביולוגיה
 • פקולטה להוראת המדעים
 • מכון המים/שרמן
 • בניין קנדה
 • המכון למצב מוצק

3.2  יחידות במסלול “תחילת הדרך:
(יחידות שקיבלו ליווי חלקי של הפורום להתייעלות אנרגטית)

 • בניין ליידי דייויס (הפקולטה למכונות)
 • מרכז אנרגיה דיוויס
 • אולמן

4.  הישגים

תוכנית ההתייעלות האנרגטית החלה בפברואר 2007 עם הפקולטה להנדסת חשמל וכיום היא כוללת 9 יחידות עם הישגים מרשימים מאוד – חיסכון מעל 7 מליון ₪ נכון לסוף אפריל 2013.

יחידות במסלול “תחילת הדרך” תוגמלו סה”כ בכ- 397,000 ₪ והעיקריות שבהם מפורטות בחלק התחתון של הטבלה.

בעמודת השקעה בטבלה,  מוצגת ההשקעה שנדרשה מן היחידות המשתתפות בתוכנית. השקעה זו אינה כוללת עלויות של הטכניון הנובעות מליווי חיצוני נדרש, ולא את ההשקעה הראשונית בהתקנת מערכת

מנייה ממוחשבת ואוטומטית לקריאה מרחוק בעלות כוללת של כמיליון ₪ עד כה.

4.1     נתונים שוטפים לפי פקולטות

פירוט פקולטות “במסלול הקבוע” ,ויחידות במסלול תחילת הדרך אשר קבלו סיוע טכני.

נכון לסוף ספטמבר 2012כולל מע"מעם ערכי בסיס מתואמים עפ"י הסכם החיסכון
פקולטה/בנייןחסכון מצטברחסכון מצטבר
מתשלום לחח"י
תגמול לפקולטהחסכון לטכניוןתקופת החיסכוןהשקעות
%ש"חש"חש"חחודשיםש"ח
חשמל15.07%1,985,4281,327,839657,5896851,000
פיזיקה23.17%1,549,8231,213,471434,38757134,000
מדעי מחשב25.14%2,253,3221,818,935434,387538,770
אזרחית-רבין8.70%614,411466,699147,7124818,000
מכון המים/שרמן17.36%125,87955,26370,616366,500
ביולוגיה17.36%602,781446,843155,9383341,337
הוראה המדעים21.70%99,43576,97822,457353,000
קנדה11.67%123,09372,03251,0612010,000
מצב מצוק17.51%239,997173,31566,6821910,950
סה"כ7,594,1685,651,3741,942,79283,557
נכון לסוף ספטמבר 2012כולל מע"מחיסכון נומינאלי ללא תאום ערכי בסיס
פקולטה/בנייןחסכון מצטברחסכון מצטבר
מתשלום לחח"י
תגמול לפקולטהחסכון לטכניוןתקופת החיסכוןהשקעות
%ש"חש"חש"חחודשיםש"ח
חשמל14.86%2,051,9351,327,839724,0966851,000
פיזיקה26.47%1,839,2851,213,471625,81457134,000
משעי המחשב30.02%2,758,5291,818,935939,594538,770
אזרחית-רבין24.88%604,239466,699137,5404818,000
מכון המים/שרמן7.83%110,65755,26355,394366,500
ביולוגיה18.15%627,937470,741157,1963341,337
הוראת המדעים22.47%103,25776,97826,279353,000
קנדה11.95%124,51972,03252,4872010,000
מצב מוצק17.65%240,079173,31566,6821910,950
סה"ע פקולטות בהסכם החיסכון8,460,4365,675,2722,785,163283,557
מסלול תחילת הדרך בליווי הפורום לחיסכון באנרגיה
בניין ליידי דיווס15.92%244,096215,39228,7042412,000
מרכז אנרגיה דיוויס31.74%261,460245,87115,589240
אולמן7.69%149,077139,6889,3892430,000
סה"כ החיסכון9,115,0682,838,845325,557

 (*) היחידה (פקולטה) מקבלת מים לחימום בחורף, מבניין אחר כך שהחיסכון בחורף לא נזקף לזכותה.

יש לציין כי ההישגים תלויים במספר רב של גורמים, כגון שיתוף פעולה, גיבוי ההנהלה, התמדה, ותנאים אובייקטיביים. לדוגמא ככל שהבניין “חכם” יותר ניתן להגיע לתוצאות מהירות יותר ובהשקעה קטנה יותר, אולם הניסיון בטכניון הוכיח בוודאות – בכל מבנה ניתן להגיע לחיסכון משמעותי !

תוצאות החיסכון בפקולטות במסלול תחילת הדרך

פקולטה/בנייןצריכת בסיס 2009
מתואמת ל-2011
סה"כ צריכה
קווט"ש 2011
חיסכון בקוואט"שתגמול לפקולטה (בש"ח)
אולמן2,118,8492,010,979107,87044,915
צרציל441,533526,71585,182-0
קנדה1,251,226
כללי אזרחית4,012,6003,989,63522,9650
סגו ארכיטקטורה613,422600,17613,2465,515
כללי מכונות1,482,0281,252,345229,68295,636
כללי הנדסת חומרים2,335,9622,272,07963,88326,600
ננו אלקטרוניקה2,058,7151,858,188200,52683,496
כללי כימיה6,648,3566,577,66570,69129,435
הנדסה כימית1,449,9551,477,31427,359-0
כללי הנדסת מזון ביו4,395,5885,736,7731,341,185-0
אמדו1,680,8481,684,9034,055-0
מרכז מחשבים1,959,3072,055,34496,037-0
כללי אווירונאוטיקה1,231,5441,092,079139,46658,071
כללי תעשיה וניהול1,132,7121,106,33026,38210,985
לימודים אומניסטים501,041437,37663,66426,509
מיקרו אלקטרוניקה2,838,1512,996,154158,033-0
דנצינגר106,307202,78196,474-0
חקר הבניין620,621643,27522,655-0
ספרייה326,379463,871137,493-0
חקר חלל392,363577,333184,970-0
מצב מוצק1,715,286
ביו-רפואה כללי1,027,1331,054,97727,974-0
קדם אקדמאים735,144696,71038,43516,004
דיקאן סטודנטים37,51037,4654619
בית הסטודנט564,0911,245,939681,848-0
מחסן כללי153,149152,1461,003417
רפואה9,477,5529,864,720387,168-0

הערה: הפקולטות: מכונות, תעו”נ, אווירונאוטיקה- מושפעות מתוצאות חיסכון מרכז אנרגיה ליידי דיוויס.

הפרשים בין צריכת האנרגיה לפני ואחרי ההצטרפות לתוכנית ההתייעלות באנרגיה:הפרשים בין צריכות

4.2 חיסכון במעונות הסטודנטים

בנוסף לפעילות הפורום לחיסכון, הטכניון מבצע פעילות חיסכון נוספת מזה שבע שנים במעונות הסטודנטים בטכניון.  במעונות מותקנת מערכת חימום להסקה ואספקת מים חמים למקלחות, אשר מספקת אנרגיה רבה  ללא כל תשלום מצד דיירי המעונות וגורמת לבזבוז רב של אנרגיה.

הטכניון החל להחליף את מערכות החימום במעונות  באופן הדרגתי במזגנים, כך שניתן לחמם בחורף ולקרר בקיץ. באותן הדירות הותקנה מערכת מנייה ממוחשבת ייחודית לקריאת המונים מרחוק, תוך חיוב חודשי של הסטודנטים בצריכת האנרגיה – הסטודנטים משלמים את חשבונות החשמל הדירתיים. המערכת מותקנת כיום בכ- 800 יחידות דיור מתוך כ- 1,500. צריכת האנרגיה ירדה משמעותית ובאמצעות המערכת  הטכניון חוסך כשלושה מיליון ₪ בכל שנה.

 4.3 קמפוס ירוק

בנוסף לפעילות הפורום לחיסכון, מתקיימת בטכניון פעילות סביבתית ענפה- פרויקט “קמפוס ירוק” המובל ומרוכז ע”י טל גולדרט ממוסד שמואל נאמן, וע”י פעילות אינטנסיבית של רכז קמפוס ירוק באגודת הסטודנטים וצוות סטודנטים הפועלים להגברת המודעות הסביבתית בקרב הסטודנטים ועובדי הטכניון. בימים אלו מתקיימת פעילות לעריכת תחרות רעיונות ויוזמות נושאת פרסים בנושא התייעלות בין הסטודנטים והעובדים בקמפוס.

 להשגת יעד גבוה לחיסכון דרושים מספר כללים שרק בצירוף נכון שלהם ניתן להגיע להישגים המרשימים הנ”ל :

 • תמיכת ההנהלה הבכירה בתהליך החיסכון.
 • ניתוח מקצועי של צריכת האנרגיה.
 • התאמת פתרון  –  Tailor Made לכל יחידה.
 • מניעת השקעות שאינן עומדות ביעדי  – ROI.
 • יישום מודל תקציבי, שיוביל לחיסכון מתמשך.

 בהזדמנות זו מגיעה תודה והערכה ליחידות המשתתפות בתוכנית  ההתייעלות האנרגטית בטכניון, על עשיית המרב להצלחת התהליך, על ההישגים והאמונה בדרך שאינה קלה, אולם עם מטרה צודקת ונעלה.