מבנה ארגוני

מבנה ארגוני של אגף בינוי ותחזוקה:

מבנה ארגוני אבת 2019